• Coaching och handledning och personlig träning

 • ESPERANOVA
  Susanna Hemming
  Diplomerad samtalscoach och samtalsterapeut i psykosyntes
  Magister i utvecklingspsykologi (med inriktning på främjande av psykisk hälsa),

  Psykosyntesen ser människan som en helhet och betonar att vi behöver medvetenhet och balans i våra liv för att må bra. Psykosyntesen lyfter fram viljans kraft och varje människas inneboende möjligheter och potential.I psykosyntesterapi kan man lära känna sig själv på ett djupare plan och få en större förståelse för sina känslor, tankar, beteendemönster och relationer. 


  Psykosyntesterapi vill bidra till människors ökade tro på sig själva och sin potential och ge konkreta och kreativa verktyg för att handskas med livets utmaningar. I psykosyntescoachning utgår man från här och nu och arbetar med fokus på framtiden. Psykosyntescoachning är en målinriktad process där man utforskar både hinder, möjligheter och handlingsalternativ på vägen mot sitt mål. Psykosyntesterapi och- coachning består i huvudsak av samtal och som stöd i dialogen används olika avslappnings- och visualiseringsövningar, samt även bild- och symbolarbete. Psykosyntesterapi och -coachning är friskvård och berättigar inte till FPA-ersättning.

  Tfn: 040 567 2072
  E-mail: susanna.hemming@esperanova.fi
  Mer information: www.esperanova.fi

 • Carina Granö-Träskelin
  Associate Certified Coach (ACC), Diplomerad stress – och friskvårdsterapeut samt qigonginstruktör, Politices magister (PM)

  Har du mål och drömmar du gärna vill uppnå eller vägval o möjligheter i livet som du vill titta närmare på? Då kan en coachingsession vara rätt för dig. En coach är någon som för en annan människa eller grupp av människor från en plats till en annan, mot sina mål och i sin utveckling. Coaching är en mycket effektiv, givande och kraftfull metod att nå sina mål på. Som coach ställer jag frågor, du har själv svaren och lösningarna (även om du kanske inte trodde det från början!).
  Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig allra bäst så säkerställs också resultatet. Du växer, hittar motivation och får nya insikter och aha-upplevelser!

  Jag ger även personlig handledning i stresshantering, mental träning, mindfulness och avspänning samt håller föreläsningar och workshops för grupper i samma ämnen.

  Qigong är en utmärkt träningsform för dig som behöver få ner din stressnivå och bevara din hälsa. Det är både rörelsemeditation och mentalträning samtidigt. Qigongen hjälper dig att fylla på din egen energi och ökar din psykiska och fysiska kraft. Övningarna ger effekt genom en kombination av andning, koncentration och rörelse.

  Jag är även utbildad saunayogainstruktör. Saunayoga utförs sittande på bastubänken i en mild temperatur, endast cirka 50 grader. Sekvensen av enkla yogabaserade poser och tystnaden i bastun lugnar kroppen och sinnet vilket leder till en djupt avkopplande upplevelse. Kombinationen av mild värme och mjuka yogarörelser lindrar spänningar i kroppen och stillar sinnet.

  Tfn:040 153 2003
  E-post: carina@wasawellness.fi
  Mer information:http://carina.wasawellness.fi

Wasa Wellness  |  Långviksgatan 13, 65100 Vasa  |  Tel. 040 153 2003  |  e-mail: info@wasawellness.fi  |  www.wasawellness.fi

Top