• Individuell terapi

 • ESPERANOVA
  Susanna Hemming

  Diplomerad samtalsterapeut och coach i psykosyntes
  Magister i utvecklingspsykologi (med inriktning på främjande av psykisk hälsa),

  Psykosyntesen ser människan som en helhet och betonar att vi behöver medvetenhet och balans i våra liv för att må bra. Psykosyntesen lyfter fram viljans kraft och varje människas inneboende möjligheter och potential.I psykosyntesterapi kan man lära känna sig själv på ett djupare plan och få en större förståelse för sina känslor, tankar, beteendemönster och relationer.

  Psykosyntesterapi vill bidra till människors ökade tro på sig själva och sin potential och ge konkreta och kreativa verktyg för att handskas med livets utmaningar. I psykosyntescoachning utgår man från här och nu och arbetar med fokus på framtiden. Psykosyntescoachning är en målinriktad process där man utforskar både hinder, möjligheter och handlingsalternativ på vägen mot sitt mål. Psykosyntesterapi och- coachning består i huvudsak av samtal och som stöd i dialogen används olika avslappnings- och visualiseringsövningar, samt även bild- och symbolarbete. Psykosyntesterapi och -coachning är friskvård och berättigar inte till FPA-ersättning.

  Tfn: 040 567 2072
  E-post: susanna.hemming@esperanova.fi
  För mer information: www.esperanova.fi

 • Personlig, par eller familjeterapi

 • PHK-Terapi
  Paul Heikki Kurkiala
  Familjeterapeut/psykoterapeut (Valvira)
  FPA-behörighet för familjeterapier

  Jag kan erbjuda individual-, par- och familjeterapier, både kortvariga och längre. Jag har en stor erfarenhet av arbete med ungdomar, men har sedan 2007 också arbetat mycket med parterapier. Efter att jag öppnade min egen privatmottagning 2011 har jag mest haft vuxna klienter i individual- eller parterapi. För mig är öppenhet, respekt, tolerans och samarbete viktiga delar i terapiprocessen.

  Tfn: 040 822 4112
  E-post: phkterapi@gmail.com
  För mer information: www.phkterapi.webs.com 

 • Kirsi Louhi-Timmerbacka
  Psykoterapeut (kognitiv beteendeterapi, Valvira)
  PM(utvecklingspsykologi), hypnosterapeut
  Tfn 050 514 6916
  E-post:kirlou70@gmail.com 

Wasa Wellness  |  Långviksgatan 13, 65100 Vasa  |  Tel. 040 153 2003  |  e-mail: info@wasawellness.fi  |  www.wasawellness.fi

Top