x
Käytämme sivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja evästekäytännöistä.OK
 • Yksilöterapia

 • ESPERANOVA
  Susanna Hemming

  Diplomoitu Psykosynteesiterapeutti ja Psykosynteesivalmentaja
  Yhteiskuntatieteiden maisteri (Kehityspsykologia- Mielenterveyden edistäminen), 

  Psykosynteesissä ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena ja korostetaan sitä, että tarvitsemme tietoisuutta ja tasapainoa elämässämme voidaksemme hyvin. Psykosynteesi nostaa esille tahdon voiman ja jokaisen ihmisen omat mahdollisuudet ja voimavarat.
  Psykosynteesiterapiassa on mahdollista oppia tuntemaan itsensä syvemmällä tasolla ja saada suurempi tietoisuus omista tunteistaan, ajatuksistaan, käyttäytymismalleistaan ja ihmissuhteistaan.

  Psykosynteesiterapia haluaa lisätä ihmisten uskoa itseensä ja omaan potentiaaliinsa ja antaa luovia ja käytännönläheisiä työkaluja kohdata elämän eri haasteet. Psykosynteesivalmennuksen lähtökohta on tässä ja nyt, ja keskitymme tulevaisuuteen. Psykosynteesivalmennus on tavoitekeskeistä ja siinä selvitetään tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat rajoitukset, mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Psykosynteesiterapian ja psykosynteesivalmennus perustuu keskusteluun, jonka tukena käytetään erilaisia rentoutumis- ja visualisointiharjoituksia sekä symboli- ja kuvatyöskentelyä. Psykosynteesiterapia ja -valmennus ovat hyvinvointipalveluita eivätkä ne sen vuoksi oikeuta KELA-korvauksiin

  Puh: 040 567 2072
  S-posti: susanna.hemming@esperanova.fi
  Lisätietoja: www.esperanova.fi

 • Perhe-, pari- tai yksilöterapiat

 • PHK-Terapia
  Paul Heikki Kurkiala
  Perheterapeutti/Psykoterapeutti (Valvira)
  KELA-pätevyys perheterapioille

  Tarjoan yksilö-, pari- ja perheterapioita, sekä lyhyt- että pitkäaikaisia. Minulla on laaja kokemus työskentelystä nuorten parissa, mutta vuodesta 2007 lähtien olen tehnyt myös paljon pariterapioita. Vuodesta 2011 lähtien, jolloin aloitin yksityisvastaanottoni, on minulla ollut eniten aikuisia asiakkaita yksilö- tai pariterapiassa. Minulle avoimmuus, kunnioitus, suvaitsevaisuus ja yhteistyö ovat tärkeitä terapiaprosessissa.

  Puh: 040 822 4112 
  S-posti:phkterapi@gmail.com 
  Lisätietoja:www.phkterapi.webs.com
   

 • Marika Latikka
  Traumapsykoterapeuttiopiskelija, Oulun yliopisto
  EMDR I, R-TEP ja G-TEP terapeutti (EMDR II 8/2018), sh AMK 

  Traumaattisella kokemuksella tarkoitetaan ihmisen ruumiillisen tai psyykkisen sietokyvyn ylittävää, uhkaavaa, äkillistä tai toistuvaa tilannetta, jossa ihminen on jäänyt vaille asianmukaista tukea, suojelua ja kannattelua. Keho-orientoituneen traumapsykoterapian tavoitteena on asiakkaan vakauttaminen ja eheytyminen, hänen itseymmärryksensä lisääminen, toimintakykynsä koheneminen sekä henkilökohtaisten voimavarojensa ja turvallisuuden tunteen vahvistuminen. Keho-orientoituneen traumapsykoterapian viitekehys on integratiivinen. Tavoitteena on, että traumaattiset kokemukset integroituisivat eli sulautuisivat mielen ja kehon tasolla osaksi asiakkaan elämäntarinaa – turvallisesti, sekä asiakasta ja hänen ainutkertaista tarinaansa kunnioittaen. Toisin kuin perinteiset keskusteluterapiat, keho-orientoitunut traumapsykoterapia sisältää paljon myös kehollisia, sensomotorisia harjoitteita. Sanotaan, että ”keho kertoo sen, mitä mieli ei pysty sanoittamaan”.

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on silmänliiketerapiaa, joka on tehokas hoitomuoto traumaattisiin muistoihin, ja nopeuttaa niiden käsittelyä. EMDR:ä käytetään myös työssään traumaattisille kokemuksille altistuvien ammattilaisten, kuten sotilaiden ja poliisien hoidossa, sekä kriisityössä esimerkiksi sota-alueilla.

  Keho-orientoituneen traumapsykoterapeutin erityisosaamiseen kuuluvat erilaisten traumaperäisten häiriöiden ja kehityksellisten, kompleksisten traumojen arviointi ja hoito - esimerkiksi kiintymyssuhdetraumat, ylisukupolviset traumat, traumaperäinen stressihäiriö (PTSD), dissosiaatiohäiriöt, sekä traumasta aiheutunut epävakaa persoonallisuushäiriö.

  Lisäksi minulla on lisäkoulutusta esimerkiksi kriisityöstä, väkivaltatyöstä, seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden hoidosta, sekä radikalisoitumisen ehkäisemisestä ja tunnistamisesta, traumaperäisen kroonisen häpeän hoidosta, sekä lasten ja nuorten dissosiaatiohäiriöiden hoidosta. Minulla on pitkä työkokemus niin väkivallan kokijoiden, näkijöiden kuin tekijöidenkin hoidosta eri toimintaympäristöissä.

  Puh: 044 919 2729
  S-posti: marika_latikka@hotmail.fi

 • Kirsi Louhi-Timmerbacka
  Psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia, Valvira)
  YTM (kehityspsykologia), hypnoositerapeutti
  Puh 050 514 6916
  S-posti:kirlou70@gmail.com 

Wasa Wellness  |  Pitkänlahdenkatu 13, 65100 Vaasa  |  Puh. 040 153 2003  |  e-mail: info@wasawellness.fi  |  www.wasawellness.fi

Top