x
Käytämme sivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja evästekäytännöistä.OK
 • Tietosuojaseloste - GDPR:n mukaan

  Tietosuojaseloste
  1. Rekisterinpitäjä
  Wasa Wellness Oy
  Yhteystiedot: Alskatvägen 1091 65760 Iskmo
  Käyntiosoite: Pitkälahdenkatu 13 Vaasa
  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  Wasa Wellness / Carina Granö-Träskelin, VD Alskatvägen 1091 65760 Iskmo Tfn: 040 153 2003 E-post:carina@wasawellness.fi
  2. Rekisteröidyt Asiakkaat,
  potentiaaliset asiakkaat ja vuokralaiset
  3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Rekisterin pitämisen peruste: • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai/ja vuokralaissuhteen perusteella • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. Suostumuksen antaneet asiakkaat kun on tilanneet meidän uutiskirjeemme, messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin).
  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen ja markkinoiminen
  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot • nimi • osoite • sähköposti • puhelinnumero ja yrityksestä LY-tunnus
  5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@wasawellness.fi tai 040 153 2003
  Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
  Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
  Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai vuokrasopimuksen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen, listojen, kyselyiden kautta

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
  Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
  • MailChimp – uutiskirje,
  • Google Analytics
  • Slotti
  • Gifti
  • Bumateam

  8. Käsittelyn kesto
  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus, vuokrasopimus on voimassa
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  9. Henkilötietojen käsittelijät
  Asiakasrekisteriä käsittelevät Wasa Wellnessin työntekijät.
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Wasa Wellness  |  Pitkänlahdenkatu 13, 65100 Vaasa  |  Puh. 040 153 2003  |  e-mail: info@wasawellness.fi  |  www.wasawellness.fi

Top